Beleta - logo
Russia
Russia
 
Zav��t

Kalkula�ka

Spo��tejte si Va�e p�ibli�n� n�klady.
Pro p�esn�j�� kalkulaci pros�m kontaktujte na�eho technika.


Zadejte plochu:

Cihly: ks K�
Malty: 30kg pytl� K�
Kotvy: ks K�
CELKEM pro cihly: K�

Po�et p�sk�: ks K�
Mno�stv� sp�r. hmoty: 25kg pytl� K�
Mno�stv� lepidla: 25kg pytl� K�
CELKEM pro p�sky: K�

Cena je pouze orienta�n�, poskytujeme v�razn� mno�stevn�
a v�rnostn� slevy, kter� nejsou v tomto v�po�tu zahrnuty.

Ceny jsou bez DPH
Dom > Lcov cihly

Barok - Cihly VANDERSANDEN - runRustik�ln� l�cov� cihly. Toto vysoce kvalitn� l�cov� zdivo - obkladov� cihly, V�m p�in�� st�lobarevnost po dlouh� l�ta, origin�ln� rustik�ln� vzhled a vysokou mrazuvzdornost. Samoz�ejmost� je pou�it� nejkvalitn�j��ch materi�l� p�i v�rob� a t�m dosa�en� vysok� �ivotnosti tohoto pohledov�ho zdiva.
L�cov� cihla je ur�ena pro exteri�ry i interi�ry, jako jsou: fas�dy rodinn�ch dom�, fas�dy velk�ch projekt�, ploty, krby, kom�ny, st�ny a pod...

Cena: 23.4 K
Ks/m²: 58
Rozmry (SxHxV): 210x100x65
Hmotnost: 2,3 kg
Balen: 620 ks/paleta
Barva: Svtle erven

Uveden ceny jsou bez DPH.